Jesteś tutaj: Strona główna / Regulamin klubu

Regulamin klubu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Klub Carta Blanca jest to program lojalnościowy działający za pośrednictwem serwisu internetowego www.cartablanca.pl. Organizatorem klubu jest Carta Blanca Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000265613, zwana dalej Carta Blanca.
1.2. Zarejestrowani w Klubie użytkownicy zwani są Uczestnikami.
1.3. Klub ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów lub wykazują inną, określoną regulaminem aktywność w sklepie internetowym www.cartablanca.pl

2. Warunki uczestnictwa w Klubie
2.1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne.
2.2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest zapisanie się do Klubu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.
2.3. Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Carta Blanca, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

3. Gromadzenie punktów
3.1. Punkty są gromadzone na indywidualnym koncie Uczestnika. Uczestnik ma stały dostęp do swojego konta po zalogowaniu się na stronie www.cartablanca.pl
3.2. Zgromadzone Punkty zasilają konto Uczestnika najpóźniej po upływie 2 tygodni od dokonania zakupu lub innej nagradzanej aktywności w sklepie internetowym.
3.3. W momencie rejestracji, konto Uczestnika zasila kwota startowa w wysokości 10 Punktów
3.4. Punkty są przyznawane za następujące aktywności Uczestnika w serwisie:

  • rejestracja w Klubie – 10 pkt na start
  • zakupy w sklepie - 1zł = 1 pkt
  • zakup wybranych tytułów z oferty dodatkowo premiowany punktami
  • polecenie produktu korzystając z funkcji poleć znajomemu - 2 pkt
  • wystawienie opinii o książce – 5 pkt

3.5. Korzystanie z punktowanej funkcji polecania produktu znajomemu jest ograniczone do 10 poleceń dla każdego produktu. Dodatkowe polecenia produktu nie będą premiowane punktami w Klubie.
3.6. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów, Carta Blanca poinformuje o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.cartablanca.pl.

4. Wymiana punktów na nagrody
4.1.Uczestnik może wymieniać zgromadzone Punkty na nagrody wyłącznie podczas dokonywania odpłatnych zakupów w sklepie.
4.2. Nagrody nie są przyznawane automatycznie po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów. Warunkiem otrzymania nagrody jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w koszyku, podczas dokonywania zakupów
4.3. Obowiązujący katalog nagród określa Carta Blanca i ogłasza go za pośrednictwem zakładki Nagrody za punkty dostępnej pod adresem www.cartablanca.pl/nagrody-za-punkty

5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz katalogu nagród w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie www.cartablanca.pl
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jednie Uczestnikom
5.3. Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Klubie w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego konta w serwisie Carta Blanca. Po przyjęciu rezygnacji wszystkie punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane. W przypadku rezygnacji Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika na potrzeby uczestnictwa w Klubie.
5.4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Klubie nie mogą zostać przekazane przez Uczestnika osobom trzecim.
5.5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
5.6. Wszelkie informacje o Klubie zamieszczane w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5.7. Regulamin dostępny jest wyłącznie na stronie www.cartablanca.pl.